பூங்காவனத்தின் சந்தாதாரராக இணைந்து கொள்ளுங்கள்

Wednesday, 28 July 2010

பூங்காவனம் சஞ்சிகையின் தொடர் வெளியீடுகளுக்கு உதவுங்கள் !

மதிப்பிற்குரிய உதவும் கரங்களுக்கு,

பொருளாதார உதவிகளை வேண்டுவது சம்பந்தமாக

எமது Best Queen Foundation நிறுவனம் மூலம் வெளியிடப்படும் பூங்காவனம் என்ற சஞ்சிகையின் முதலாவது இதழ் அறிமுக விழா கடந்த மே மாதம் 30ம் திகதி கொழும்புத்தமிழ்ச் சங்கத்தில் இடம்பெற்றது. எனவே தொடர்ந்தும் நாம் முன்னெடுத்துச் செல்லும் இந்த சிறிய முயற்சிக்கு (எதிர்வரும் இதழ்களின் வெளியீடுகளுக்கு) தனவந்தர்களின் உதவி மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது.

தொடர்ந்து வெளிவரவிருக்கும் பூங்காவனம் சஞ்சிகையின் வெளியீடுகளுக்காக தாங்களிடமிருந்தும் பொருளாதார உதவிகளை எமது நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது. அத்துடன் எதிர்வரும் காலங்களில் இச்சஞ்சிகையின் சிறப்பான வளர்ச்சிப் போக்குக்கும், தொடர் வெளியீடுகளுக்கும் கைகொடுத்து உதவுமாறு மிகவும் பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம்.

மேற்கூறப்பட்ட சஞ்சிகை வெளியீடு தொடர்பான விடயம்

தினகரன் (2009.11.29 பக்கம் - 20)
வீரகேசரி (2009.11.29 பக்கம் - கதம்பம் 9)
எங்கள் தேசம் (டிசம்பர் 15 - 31, 2009 பக்கம் - 22)
தினக்குரல் (2009.12.27 பக்கம் 39)
ஆகிய பத்திரிகைகளிலும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Best Queen Foundation
21 E, Sri Dharmapala Road, Mount Lavinia, Sri Lanka.

Mobile:- 077 5009 222.
E-mail:- bestqueen12@yahoo.com
Website:- www.bestqueen12.blogspot.com

Account Number Details ;
Commercial Bank, Mount Lavinia Branch
Best Queen Foundation,
Account Number :- 8930016177.

No comments:

Post a Comment