பூங்காவனத்தின் சந்தாதாரராக இணைந்து கொள்ளுங்கள்

Sunday, 6 June 2010

பூங்காவனம் சஞ்சிகை வெளியீட்டு விழா

இலங்கை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் பிரபல இலக்கியவான்களின் முன்னிலையில் பூங்காவனம் சஞ்சிகை வெளியீட்டு விழா மிக விமர்சையாக நடந்தது அதனை நேத்ரா தொலைக்காட்சி அலைவரிசை செய்தியில் ஒளி ஒலிபரப்பானது.
நிகழ்ச்சியின் புகைப்படங்களை கீழே காண்க....

No comments:

Post a Comment